Romanian Family Names

Numele de familie dating online, CARTEA DE IDENTITATE

Conținutul

  Cererea se depune personal sau prin împuternicit cu procură specială sau împuternicire avocațială.

  numele de familie dating online dating truckers

  Dacă părinții nu se înțeleg cu privire la schimbarea numelui copilului, va hotărî autoritatea tutelara. Acordul nu este necesar în cazul în care celălalt părinte este pus sub interdicție ori este declarat judecătorește dispărut sau decăzut din drepturile părintești.

  numele de familie dating online andy murray dating istorie

  Serviciul public va incunostinta de îndată solicitantul, iar după depunerea de către acesta a dovezii de plată a taxei extrajudiciare de timbru prevăzute de lege, îi va elibera o copie de pe dispoziția de admitere a schimbării numelui. Dacă în termen de 90 de zile de la data luării la cunoștința cel în cauza nu a depus dovada de plată a taxei extrajudiciare de timbru, serviciul public va restitui organului emitent copia de pe dispoziția de admitere a schimbării numelui.

  numele de familie dating online peste 60 de ani datând online

  Scutirea de plată taxei extrajudiciare de timbru se menționează în dispoziția de schimbare a numelui. De la această dată solicitantul va purta numai numele dobândit prin dispoziția de schimbare a numelui.

  numele de familie dating online inginerie dating website

  Dacă cererea de schimbare a numelui a fost respinsă ca urmare a admiterii unei opoziții, se poate face o noua cerere, în cazul în care se solicita același nume, numai după încetarea cauzelor care au determinat admiterea opoziției. Când sotii nu se înțeleg în ceea ce privește extinderea efectelor numele de familie dating online asupra copiilor minori, decide autoritatea tutelara.

  Acțiunea în justiție poate fi introdusă în termen de 6 luni de la data la care a luat cunoștința de schimbarea numelui și numai dacă persoana care o depune face dovada ca, din motive obiective, neimputabile ei, nu a putut formula opoziția prevăzută la art.

  numele de familie dating online whos dating carlos pena jr