Noțiuni de bază despre proiectarea bazelor de date - Access

Elementul utilizat în dating

skittish dating

Conceptul de listă[ modificare modificare sursă ] Lista este o colecție, ale cărei elemente pot fi parcurse secvențial, într-o ordine determinată. Există, deci, un prim element, un ultim element și o modalitate de a trece de la un element al listei la cel următor. La nivel conceptual, se poate considera că lista este o structură liniară, adică elementele unei liste sunt situate pe o singură linie, la fel cu cele ale unui tablou unidimensional, iar ordinea naturală de parcurgere este cea în care elementele sunt situate în listă.

Deosebirea față de tablou constă în aceea că, în timp ce numarul de elemente ale tabloului se fixează la crearea acestuia și nu mai poate fi modificat ulterior, numărul de elemente dintr-o listă se poate modifica prin adăugări și eliminări.

Tocmai din această cauză considerăm că lista este o colecție și nu un tablou.

Noțiuni de bază despre proiectarea bazelor de date

Adăugarea de elemente la o listă se poate face atât la începutul sau la sfârșitul acesteia, cât și prin înserarea de noi elemente între cele existente.

Eliminarea de elemente se poate face în orice loc al listei. Elementele unei liste pot fi indexate, la fel ca la un tablou unidimensional, indicele specificând poziția elementului relativ la inceputul listei. Remarcăm însă că, dacă se înserează sau se elimină elementul utilizat în dating, se modifică indicii tuturor elementelor situate în listă în urma lor.

Prin înserarea elementului X in fața elementului C, numărul de elemente din listă crește, iar indicii elementelor C și D situate după locul înserării crește cu o unitate: A B X C D Structura de listă se folosește foarte frecvent in informatică.

Generalități[ modificare modificare sursă ] Stiva este o structură de date larg utilizată în informatică; dintre multiplele utilizări, stiva este folosită atât la implementarea algoritmilor recursivi, cât și ca structură auxiliară la traversarea unor structuri de date mai complicate, cum sunt arborii și grafurile. Implementarea stivei se poate face pe o structură de tip vectorce presupune cunoașterea apriori a dimensiunii maxime a stivei, sau pe o structură de date tip listăunde dimensiunea maximă este limitată doar de capacitate memoriei RAM.

Iată numai câteva exemple din domeniul universitar: lista facultaților unei universități, lista catedrelor unei facultăți, lista studenților dintr-o grupă de studii, lista candidaților la un concurs, lista disciplinelor predate la o anumită specializare, lista sălilor de curs ale unei facultăți etc.

În interfața grafică Java se folosesc, de asemenea, numeroase clase ale căror instanțe sunt liste sau conțin liste. Iată câteva exemple: java. List, java. Choice, java.

Lecţia 2 - Modulul „Proiectare Web”

Menu, java. PopupMenu, javax.

  • Noțiuni de bază despre proiectarea bazelor de date - Access
  • San jose speed​​ dating evenimente
  • Viteza de la carolina de nord dating

JList, javax. JComboBox, javax.

Browser incompatibil

ButtonGroup, javax. JMenu, javax. Interfețele List și ListIterator[ modificare modificare sursă ] Interfața java. List extinde interfața java. List cu clasa java. Este recomandabil ca acestea sa nu fie folosite în acelasi fisier sursă. Dacă, totuși, această situație nu poate fi evitată, trebuie ca la declararea variabilelor și crearea instanțelor clasei java. List să se precizeze cărui pachet aparține clasa.

Cum se utilizează flux pentru a copia elemente între două date surse

Remarcăm, cu aceasta ocazie, că clasele de liste din pachetele java. În consecință, dacă clasele prin care se realizează în program interfața grafică sunt diferite de cele în care se utilizează alte structuri de date de exemplu clasele de liste din pachetul java.

Pentru a se putea parcurge lista în ambele sensuri, a fost introdusă interfața java.

  • Introducere in XML (eXtensible Markup Language)
  • Femei divortate care caută bărbați din Craiova
  • Nu există un cont online dating

ListIterator, care extinde interfața java. Spre deosebire de Iterator, care permite parcurgerea secvențială a unei colecții numai într-un singur sens, un ListIterator permite parcurgerea listei în ambele sensuri.

juggling online dating

Interfața java. List moștenește toate metodele interfeței java.

Stivă (structură de date)

Collection elementul utilizat în dating care este derivată. ListIterator extinde interfața java. Iterator și mostenește toate metodele acesteia.

Dacă nu există element precedent, se generează excepția java. IllegalStateException; public void add Object o - se înserează in listă elementul o, primit ca argument, imediat în fața următorului element care ar fi fost întors de metoda nextdacă un astfel de element există, sau la sfârșitul listei în caz contrar; dacă lista nu conține nici un element, elementul nou adăugat devine singurul element din listă.

Amintim că se mostenește de la interfața Iterator și metoda removecare elimină din listă elementul curent. Dacă una din operațiile opționale nu este implementată, se generează o java. Remarcăm că metodele add, remove și set există atât în interfața List, cât și în interfața ListIterator. Cele din interfața List se vor folosi numai dacă listei respective nu i s-a asociat un iterator. Daca un astfel de iterator a fost generat, operațiile menționate se vor efectua numai folosind metodele acestuia.

Implementarea listei folosind un tablou[ modificare modificare sursă ] Elementul utilizat în dating aratat deja că principala deosebire dintre listă și tabloul unidimensional este că lista ca orice colecție conține un număr de elemente variabil, în timp ce la tablou numărul de elemente se fixează la crearea acestuia.

Listă (structură de date) - Wikipedia

Totuși, dacă se cunoaște lungimea maximă a listei, ea poate fi implementată sub forma de tablou, dacă se admite că numai o anumita zonă din tablou este ocupată efectiv de elementele listei. În acest caz, lungimea tabloului va fi numită capacitatea listei numărul maxim de elemente pe care le poate conține listaîn timp ce numărul de elemente efectiv existente în listă la un moment dat se va numi lungimea listei.

Să considerăm, de exemplu, că folosim pentru listă urmatorul tablou cu 10 de elemente: La crearea listei, acest tablou este vid, deci capacitatea este 10, iar lungimea este 0. Dacă înserăm un element X pe poziția de indice 1, elementele situate pe aceasta poziție și după ea se vor deplasa spre dreapta, obținându-se situația următoare: A X B C D Acum lungimea listei este 5, iar capacitatea a rămas neschimbată.

Listă (structură de date)

Dacă eliminăm din listă elementul C, se obține situația următoare: A X B D Deci elementele situate după cel eliminat s-au deplasat spre stânga cu o poziție. Analizând pentru lista implementată ca tablou complexitatea algoritmilor de înserare a unui element într-o listă, eliminare a unui element din listă și de căutare a unui element, constatăm că în toate aceste cazuri numărul de operații elementare crește direct proporțional cu lungimea listei.

Elementul utilizat în dating consecință complexitatea acestor operații este O n. În schimb, pentru astfel de liste, accesul la oricare element al listei pentru care se cunoaste indicele are complexitatea constantă O 1la fel ca pentru tablouri.

Exemplu: o listă de numere întregi implementată ca tablou În fișierul ListaTI.

Clasa ListaTI are ca instanțe liste de numere întregi implementate ca tablouri. Cealaltă clasă conține numai un program de testare.

dating brainerd mn

Clasa ListaTI nu respectă interfața java. List, deoarece elementele ei nu sunt obiecte, ci valori primitive de tip int. Rolul ei este pur didactic, pentru a arăta cum poate fi implementată o listă folosind ca suport un tablou. Clasa ListaTI are două câmpuri private: câmpul tab conține referința la tabloul de elemente, iar câmpul lungime conține numărul de elemente existente efectiv în listă.

În limbajul Java nu este necesar să rezervăm un câmp special pentru capacitatea listei, deoarece aceasta este chiar lungimea tabloului tab, adica tab. Constructorul listei primește ca argument capacitatea acesteia și alocă în memorie un tablou tab cu număr de elemente corespunzător, după care pune câmpul lungime la valoarea 0; Clasa conține metode pentru principalele operații asupra listei: adaugare de elemente, înserare, eliminare, înlocuire, căutare.

A fost, de asemenea, redefinită metoda toString din clasa Object, astfel încât lista să poată fi convertită într-un șir de caractere afișabil. Algoritmii folosiți în aceste operații pot fi ușor urmăriți citind corpurile metodelor respective. După compilarea fișierului, se poate da comanda java TestListaTI.