Traducere "pop-ups" în română

Dating pop ups

Cărțile pop-up Alte traduceri Students will need to create a free account and allow pop-ups in their web browser to access the demo. Elevii vor avea nevoie pentru a crea un cont gratuit și să permită ferestre pop-up în browser-ul lor web pentru a accesa demo. You can add pop-ups with live links and custom icons, Poți adăuga ferestre pop-up cu linkuri în direct și pictograme particularizate.

dating pop ups

If you notice something suspicious contacte personale pentru adulți your download - such as significant computer slowness, unexpected pop-ups or messages, or unfamiliar billing charges - uninstall the software immediately and make sure your anti-virus is running and up-to-date.

Dacă observați un comportament suspect după descărcare - cum ar fi reducerea semnificativă a vitezei computerului, ferestre de tip pop-up sau dating pop ups neașteptate ori costuri de facturare necunoscute - dezinstalați imediat software-ul și asigurați-vă că programul antivirus rulează și este actualizat.

The general purpose of adware is to display the load of excessive advertisement banners while you surf the web and to redirect you to many other dangerous places in the Internet.

Traducere "pop-ups" în română

By the way, these particular pop-ups take an active part in such redirections. Obiectivul general de adware este greutatea excesiva publicitate bannere de afişare, în timp ce navighezi pe web şi vă redirect la multe alte locuri periculoase din Internet.

Apropo, aceste ferestre de tip pop-up special participa activ la redirectionari astfel. There are two pop-ups bringing you some other dating pop ups, and a final article with a link out to the original article.

Două ferestre pop-up aduc pe ecran alte informaţii şi un articol final cu un link către articolul original.

Those pop-ups appear all the time, even on my home computer. Aceste ferestre pop-up-uri apar tot timpul, chiar pe computerul meu acasă. This will allow pop-ups from any site to appear on your computer.

Traducere "site pop-ups" în română

Prin aceasta, toate pop-up-urile de pe orice site vor putea apărea pe computerul dvs. You can change your settings to allow pop-ups from just.

Însuși numele de domeniu Model-dating. Intenția lor este de a vă convinge să activați alertele Push enervante prin intermediul browserelor web Google Chrome sau Mozilla Firefox.

Vă puteți schimba setările pentru a permite pop-up-urile direct pe. You and I practiced pop-ups for weeks. Tu și am practicat pop-up-uri pentru săptămâni.

SenderServices.com

dating pop ups I keep getting these dating site pop-ups. Tot primesc chestiile astea de la site-urile de matrimoniale. In the live version screen pop-ups provide guidance on the terms used and the kind of data needed to complete the questions. În versiunea liverpool online dating, pop-up-urile ce apar pe ecran oferă explicaţii despre termenii folosiţi şi tipurile de date necesare pentru a răspunde la aceste întrebări. There are reasons to consider it very dangerous, it may cause system failure and show you ads and pop-ups.

Există motive de a considera foarte periculos, Aceasta poate cauza eroare de sistem şi să vă arate reclame și pop-up-uri. This particular program is presenting a great threat because it hijacks your browser, slows your computer, generates ads and pop-ups. Acest program special, prezintă o mare amenințare, deoarece deturneaza browser-ul dvs. We hope that this means no more pop-ups and other kind of rubbish like that - shouldn't be necessary. Sperăm ca aceasta să însemne eliminarea pop-up-urilor şi a altor mizerii de genul acesta - care nu sunt necesare.

Valerie Brunch Pop-Ups Allen

The 'Hello, new user' pop-ups are currently noticed by many active Internet surfers. They see the load of these intrusive pop-up notifications and do not know what can be done to get rid of them. The 'bună, utilizator nou' pop-up-uri sunt în prezent observat de către mulţi surferi de Internet activă.

dating pop ups

Ei văd sarcina aceste notificări intruzive pop-up şi nu ştiu ce se poate face dating pop ups a scapa de ele. Cod had time to author pop-ups because he saved time solving murders with a pie maker who can undead the dead and ask how they got that way.

dating pop ups

Cod are timp să creeze cărți Pop-Up pentru că a economisit timp de la rezolvarea crimelor cu plăcintarul care înviază morții și apoi îi întreabă cum au murit. This why my computer has so many pop-ups? De asta-mi apar atâtea pop-up-uri pe computer?