LEGE nr din 18 iulie privind semnătura electronică

Dating on- line nici o semnătură,

Plecând de la anumite reglementări aplicabile în cazuri particulare, autorul respectivului articol de presă juridică a construit în mod inteligent și abil, printr-o metodă extrem de apropiată metodei inducției matematice, o pledoarie interesantă în favoarea folosirii pe scară largă a semnăturilor electronice create exclusiv pe baza unor platforme ușor accesibile, unele chiar gratuite, care certifică, în urma unei proceduri de autentificare, că semnăturile aplicate pe documentele electronice aparțin persoanei care utilizează o anumită adresă de e-mail.

Deși avem în vedere toate elementele de legislație și de jurisprudență înfățișate de autorul articolului, nu putem să nu observăm, însă, că nicăieri în cuprinsul său nu se face vreo referire la Regulamentul UE nr.

Acesta reprezintă, la acest moment începând cu data de 1 iuliedata intrării sale în vigoareactul normativ direct aplicabil în orice țară membră a Uniunii Europene. Prin urmare, dispozițiile Legii nr. Prima modificare esențială constă chiar în termenii cu care operează noua reglementare. Dacă Legea nr.

webdunia telugu

Dacă analizăm aceste definiții, ajungem în mod cert la concluzia că semnătura electronică pentru care autorul articolului pledează, în scopul de a fi folosită pe scară largă, pentru a produce efecte juridice dintre cele mai diverse, nu reprezintă altceva decât o semnătură electronică simplă, adică o semnătură căreia Regulamentul UE nr.

Este adevărat că legiuitorul european a stabilit, cu caracter de principiu, că niciunei semnături electronice nu i se poate refuza efectul juridic și posibilitatea de a fi acceptată ca probă în procedurile judiciare doar din motiv că aceasta este în format electronic sau că nu îndeplinește cerințele pentru semnăturile electronice calificate.

Account Options

Aceasta înseamnă că și semnătura electronică simplă, bazată pe un e-mail sau care are doar natura unei semnături olografe efectuată pe un ecran tactil, cu ajutorul unui pen electronic, poate constitui un mijloc de probă în eventualitatea unui litigiu. Să nu confundăm, însă, din punct de vedere juridic, natura juridică a semnăturilor electronice, altele decât cele calificate, de mijloc de probă în cazul unui litigiu, cu natura juridică a semnăturilor electronice calificate, de semnătură efectivă.

Folosirea site-ului www. Termenii şi condiţiile pot fi schimbate în orice moment de către administratorul sitului, denumit în continuare "Administrator", fără notificarea prealabilă a persoanelor care îl utilizează, denumite în continuare "Utilizatori". Utilizatorii vor avea acces permanent la termenii şi condiţiile pentru utilizarea serviciilor pentru a le putea consulta în orice moment. Accesând şi navigând pe acest sit, Utilizatorii acceptă, de facto, termenii de utilizare descrişi în continuare. În cazul în care nu sunt de acord cu termenii şi condiţiile impuse, Utilizatorii trebuie să înceteze accesarea sitului.

Dacă este să ne raportăm la legislația internă, semnăturile electronice simple sau avansate reprezintă, din punctul nostru de vedere, începuturi de dovadă scrisă, în sensul art. Ele pot constitui mijloace de probă dacă semnarea documentului este credibilă însă, în caz de contestare, cel care invocă respectivele semnături trebuie să completeze probațiunea prin alte mijloace de probă, inclusiv prin proba cu martori sau prezumții.

Spre deosebire de aceste tipuri de semnături, semnătura electronică calificată adică acel tip de semnătură avansată pentru a cărei autenticitate garantează un furnizor de servicii de încredere calificatface dovadă deplină ca semnătură.

În cazul în care este contestată o astfel de semnătură, sarcina probei se răstoarnă, în sensul că cel care o contestă, nu cel care o invocă, are obligația de a produce probe de obicei expertiză informatică pentru a demonstra că semnătura electronică calificată nu este valabilă.

O astfel de probațiune, echivalează, practic, cu procedura înscrierii în fals împotriva unui înscris sub semnătură privată, ceea ce conduce, de obicei, și la consecințe penale, fie pentru cel care se bazează pe semnătură pentru falsfie pentru cel care contestă semnătura pentru inducerea în eroare a organelor judiciare.

Intrebari-frecvente

Sigur că, pentru tranzacțiile curente shopping on-line, plăți bancare obișnuite, inclusiv plata dating on- line nici o semnătură facturi etc. Nu este necesar să pretindem fiecărei persoane să cumpere o semnătură calificată pentru a putea să facă astfel de operațiuni. Ar echivala, de exemplu, cu obligația cumpărătorilor din magazine de a semna de fiecare dată câte un contract pentru cumpărarea de produse.

Luarea în posesie a produsului și bonul fiscal eliberat fac dovadă deplină despre perfectarea tranzacției.

Dar putem fi liniștiți să extrapolăm aceeași metodă la toate tranzacțiile care pot avea loc on-line? Dacă este așa, de ce legiuitorul european nu a pus semnul egalității între efectele juridice ale tuturor semnăturilor electronice definite?

dating site pentru suferinzi ibs

De ce, deși Regulamentul UE nr. Vom încerca să răspundem, pe scurt și într-un limbaj cât mai accesibil, acestor întrebări.

 • 10 mituri despre semnătura electronică - JURIDICE
 • Oficiul National al Registrului Comertului
 • Huntington dating
 • În acest articol voi prezenta 10 mituri pe care le-am auzit în diverse contexte în ultimii ani, încercând să motivez de ce consider ca sunt niște mituri.
 • Nat ho dating elvin ng
 • LEGE nr.
 • LEGE nr din 18 iulie privind semnătura electronică

În primul rând, atragem atenția asupra faptului că între procedura de autentificare electronică și cea de identificare electronică nu se poate pune semnul egalității. Numai aceasta din urmă poate stabili identitatea unei persoane, oferind astfel garanția că persoana care pretinde o anumită identitate este într-adevăr persoana căreia i s-a atribuit respectiva identitate aceasta pentru că verificarea identității se face pe baza unui document de identitate verificat în prealabil de furnizorul de servicii de încredere calificat.

Semnătura electronică și fragilitatea unor lanțuri de încredere

În schimb, prin autentificare bazată pe e-mail, se poate certifica doar faptul că documentul a fost semnat cu adresa de e-mail de pe care o persoană s-a autentificat. În al doilea rând, semnalăm faptul că platformele despre care s-a făcut vorbire nu sunt supuse niciunui control de securitate prealabil, pentru a se stabili dacă serviciile oferite de aceste platforme respectă sau nu un grad minim de securitate, în așa fel încât documentele electronice semnate prin intermediul lor să asigure garanții suficient de serioase în ceea ce privește integritatea documentelor.

viteză dating fastlife

Întrucât platformele nu sunt controlate în prealabil, înseamnă că oricine poate deveni furnizor de semnătură electronică. Într-un astfel de scenariu, se mai poate considera că titularul unei astfel de platforme este automat un profesionist, iar documentele electronice pe care le intermediază se bucură de prezumția de autenticitate? În mod evident nu, pentru motivele de mai jos.

viteză dating warszawa 2021

Dispozițiile art. În completare, art. Or, în contextul în care platformele amintite nu sunt supuse niciunei verificări de către un organism abilitat, cum se poate prezuma că documentele electronice pe care le intermediază prezintă garanții suficient de serioase în ceea ce privește integritatea documentului?

Cum procedez daca sunt cetatean strain si doresc sa cumpar certificat digital calificat?

Pentru a se naște o astfel de prezumție, este necesar să se stabilească mai întâi că documentele electronice nu au suferit alterări modificări, completărică datele au fost înscrise sistematic, fără lacune. O astfel de analiză o poate face judecătorul, în eventualitatea unui litigiu, pe baza unei expertizări a suportului informatic care stochează înregistrarea. O astfel de expertiză va determina printre altele dacă tehnologia utilizată de titularul platformei garantează integritatea documentului.

28 dating 20

Așadar, ținând seama și de prevederile art. Aceasta presupune costuri și eforturi care ar putea fi dating site- ul nl dacă s-ar opta pentru semnarea documentelor electronice cu o semnătură electronică calificată eliberată de un furnizor de servicii de încredere calificat. Spre deosebire de semnătura electronică bazată pe e-mail, furnizată prin platforme tehnice de prestatori de servicii de încredere necalificați, sau chiar de semnătura electronică avansată, semnătura electronică calificată este emisă de un prestator de servicii de încredere calificat, care dobândește acest statut de calificat, în urma parcurgerii unei proceduri riguroase de acreditare, în care se analizează o serie de condiții, inclusiv ce tehnologii folosește, resursele financiare de care dispune, dacă personalul angajat deține cunoștințele și calificările necesare, dacă dating on- line nici o semnătură o asigurare consistentă pentru răspundere civilă etc.

În plus, activitatea prestatorilor calificați este atent monitorizată în permanență de organismul de supraveghere, iar cel puțin o dată la 24 de luni sunt auditați. Așadar, nu orice agent economic poate fi prestator de servicii de încredere calificat, ci numai o persoană juridică a cărei activitate este supusă verificărilor permanente din partea autorităților statului și, mai mult decât atât, prezintă garanții suficiente că, în cazul în care a greșit, are posibilitatea de a acoperi prejudiciile.

În schimb, nici deținătorii platformelor la care face referire colegul nostru, nici furnizorii de semnături electronice avansate, nu sunt supuși niciunui control a priori și nici nu există certitudinea că dețin o asigurare sau că dețin fonduri camden dating pentru a oferi despăgubiri palpabile în cazul unor probleme de ordin tehnic.

Aceste două elemente cheie ale semnăturii electronice calificate creează garanții suficient de serioase ale integrității unui document electronic, existând o prezumție de autenticitate a acestuia, conform art.

Tocmai de aceea Regulamentul UE nr. Echivalența între semnătura electronică calificată și cea olografă a fost reținută și de Înaltă Curte de Casație și Justiție-Secția I civilă prin Decizia nr.

Pentru a decide astfel, instanța a reținut că semnătura electronică calificată "conectează identitatea electronică a semnatarului cu documentul digital, neputând fi copiată de pe un document digital pe altul, fapt ce conferă documentului autenticitate" și "oferă instanței o garanție a faptului că mesajul sau documentul digital este creat de către persoana care l-a semnat, iar conținutul mesajului sau documentului digital nu a fost modificat de la data emiterii".

Pe cale de consecință, dating on- line nici o semnătură putem fi de acord cu liberalizarea fără discernământ a folosirii altor semnături electronice decât cea calificată, întrucât numai aceasta prezintă suficiente garanții care pot susține ceea ce în mod frumos a numit, colegul nostru, lanțul de încredere.

În lipsa acestor garanții, lanțul de încredere se poate dovedi fragil, ceea ce ar avea consecințe nu numai pe planul tranzacției concrete eșuate, ci, mai grav, însuși scopului suprem al Regulamentului UE nr.

Semnarea fișierelor PDF

Lipsa încrederii, datorată în special unei lipse a securității juridice percepute de public, determină consumatorii, întreprinderile și autoritățile publice să ezite în efectuarea de tranzacții pe cale electronică și în adoptarea de noi servicii. În spațiul public s-a creat imaginea eronată că obținerea unei semnături electronice calificate implică multă birocrație și costuri ridicate.

În realitate, în prezent, datorită Regulamentului UE nr.

 • Semnarea fișierelor PDF
 • DIGISIGN - Intrebari-frecvente
 • Fete la comanda chisinau 2020
 • Căutare Ultima actualizare la Reader vă permite să semnați PDF-uri și să încorporați semnătura respectivă în fișier.
 • Adevăratul început datând site- ul
 •  Подожди минутку! - махнул он рукой, словно прося ее остановиться.

Aceștia, în virtutea prevederilor Regulamentului UE nr. În plus, dupa ce s-a realizat identificarea într-un astfel de mod, tot datorită Regulamentului UE nr.

datând un tip care a fost rănit

Iar în ceea ce privește prețul, dupa identificare, o persoană care are nevoie să semneze ocazional, pentru aplicarea unei astfel de semnături electronice calificate în cloud pe un document, plateste cam tot atât cât ar plăti pentru a face o omul de 20 de ani datând de 15 ani de 2 pagini la un prestator de astfel de servicii.

Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.