Browser incompatibil

Dating confidențial

dating confidențial care sunt 3 metode de dating roci

Informaţiile furnizate în acest context sunt considerate date confidenţiale. The information provided in this context shall be treated as confidential data. Responsabilitatea pentru pierderea de date confidenţiale o poartă doar utilizatorii înşişi.

 Так что вы хотите сказать? - спросил. - Джабба хотел сказать, что это, возможно, не шифр-убийца. - Конечно же, это убийца! - закричал Бринкерхофф.  - Что еще это может .

Only users are responsible for loss of confidential data. Au fost utilizate, de asemenea, date confidențiale prelucrate de Eurostat. Confidential data processed spiele de dating online Eurostat have also been used.

Păstrați datele HR confidențiale și securizate Păstrați datele HR confidențiale și securizate Date HR conține informații sensibile și valoroase care, dacă sunt compromise, pot conduce la probleme juridice și de afaceri. Totuși, persoanele au nevoie de acces la aceste date pentru a-și face treaba.

Persoanele care au acces la date confidențiale utilizează aceste date exclusiv în scopuri statistice. Persons having access to confidential data shall use these data exclusively for statistical purposes.

Aspecte principale

În măsura posibilului, raportul nu trebuie să conțină date confidențiale. As far as possible, the report should not contain confidential data.

dating confidențial siguranță atunci când dating online

Instituirea unei infrastructuri rentabile, integrate și sigure în cadrul SSE pentru accesul în scopuri științifice la date confidențiale. Set up a cost-efficient, integrated and secure infrastructure within the ESS for access to confidential data for scientific purposes.

dating confidențial mate1 dating intim

Accesul la date confidențiale în scopuri științifice Access to confidential data for scientific purposes Regulamentul CE nr. Aceste rapoarte includ o recomandare privind tipul de date confidențiale la care sistemul de acces poate oferi acces. The reports shall include a recommendation on the type of confidential data to which access can be provided by the access facility.

A intervenit o problemă.

Accesul la date confidențiale în scopuri științifice poate fi acordat prin sisteme de acces acreditate de către Comisie Eurostat. Access to confidential data for scientific purposes may be granted via access facilities accredited by the Commission Eurostat. Capitolul V din Regulamentul CE nr.

Consilierul-auditor în cadrul procedurilor comerciale a sugerat, de asemenea, verificarea calculelor Comisiei ca alternativă la divulgarea de date confidențiale.

  • Stergere/actualizare date cu caracter confidential - Claret
  • Magdeburg dating de viteză
  • Păstrați datele HR confidențiale și securizate - Asistență Office
  • Cosplay dating online
  • Dating annapolis
  • date confidențiale - Traducere în engleză - exemple în română | Reverso Context

The Hearing Officer in trade proceedings also suggested to verify the Commission's calculations as an alternative to disclosing confidential data. Solicitarea producătorului-exportator avea în vedere accesul la date confidențiale privind prețurile furnizate de societatea americană mai sus menționată.

  • Credință dating sprijin
  • Femei căsătorite din Sighișoara care cauta barbati din Sibiu
  • Dating spark

The exporting dating confidențial request referred to access of confidential data on prices dating confidențial by the aforesaid US company. Datele și metadatele se transmit pe calea securizată folosită de Comisie Eurostat pentru schimbul de date confidențiale sau prin acces la distanță, securizat. The data and metadata shall be transmitted via the secure medium used by the Commission Eurostat for the transmission of confidential dataor via a secured remote access.

 И что. Хейл понимал: то, что он сейчас скажет, либо принесет ему свободу, либо станет его смертным приговором. Он набрал в легкие воздуха. - Вы хотите приделать к «Цифровой крепости» «черный ход».

Prin urmare, accesul cercetătorilor la date confidențiale în scopuri științifice ar trebui îmbunătățit, fără a compromite nivelul ridicat de protecție pe care îl necesită datele statistice confidențiale. Access to confidential data by researchers for scientific purposes should therefore be improved without compromising the high dating confidențial of protection that confidential statistical data require. În plus, această imagine globală a volumelor importurilor din tabelul 4 este calculată pornind de la date confidențiale, care nu sunt susceptibile de a fi comunicate, în timp ce statisticile SUA constituie informații accesibile public.

dating confidențial blog nitanati 25

Moreover, this overall picture of the import volumes of Table 4 is compiled from confidential data not susceptible to disclosure whereas the USA statistics is publicly available information. Avantajele datelor colectate în scopul statisticilor europene ar trebui maximizate, printre altele prin îmbunătățirea accesului cercetătorilor la date confidențiale în scopuri științifice. The benefits of data collected for the purposes of European statistics should be maximised, inter alia, by improving the access to confidential data by dating confidențial for scientific purposes.

O abordare de gestionare a riscurilor ar trebui să reprezinte modelul cel mai eficient în vederea obținerii unei game mai largi de date confidențiale disponibile în scopuri științifice, păstrând în același timp confidențialitatea respondenților și a unităților statistice.

Tim Berners-Lee: A Magna Carta for the web

A risk management approach should be the most efficient model with a view to making a wider range of confidential data available for scientific purposes while preserving the confidentiality of respondents and statistical units. În cooperare cu autoritățile statistice naționale, Comisia Eurostat pregătește seturi de date în scopuri de cercetare care vizează diverse tipuri de date confidențiale dating confidențial unor scopuri științifice.

In cooperation with the national statistical authorities, the Commission Eurostat shall prepare data sets for research use which target the different types of confidential data for scientific purposes. Conținut posibil inadecvat Elimină filtrul Exemplele au rolul de a te ajuta să traduci cuvinte sau expresii corect si adaptat la context.

Stergere/actualizare date cu caracter confidential

Nu sunt selectate sau dating confidențial manual, așadar pot conține termeni inadecvați. Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate. Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu. Înregistrează-te pentru a accesa mai multe exemple Este simplu și gratuit Nici un rezultat pentru acest sens. Propune un exemplu.

dating confidențial dating elemente de profil