Înțelesul "antecedénte" în dicționarul Română

Dating ante enti

Al fine di garantire la massima copertura possibile, sono raccolti i dati su tutti gli enti creditizi, così come definiti dalla legislazione nazionale.

How do you ask a girl out on a date? 💑- How To Ask a Girl On a Date - Rajak

Pentru a asigura acoperirea maximă posibilă, se colectează date privind toate instituțiile de credit, astfel cum sunt definite în dreptul național. Le informazioni sintetiche vengono messe a disposizione di tutti gli enti creditizi che utilizzano le valutazioni del merito di credito ai fini dell'articolo Aceste informații concise trebuie să fie disponibile tuturor instituțiilor de credit care utilizează evaluările de credit în scopul articolului L'ABE pubblica sul proprio sito web, e aggiorna regolarmente, un elenco delle denominazioni di tutti gli enti creditizi cui è stata concessa l'autorizzazione.

dating ante enti dating bathurst nb

ABE publică pe site-ul său web și actualizează în mod regulat o listă cu denumirile tuturor instituțiilor de credit care au primit autorizație. Il presente allegato riguarda tutti gli enti di natura commerciale o industriale di proprietà delle amministrazioni provinciali e municipali. Prezenta anexă include toate entitățile deținute public, provinciale și municipale, de natură comercială sau industrială.

dating ante enti găsește fete pentru întâlniri sexuale în seara asta

Forniture per tutti gli enti aggiudicatori nel settore dei servizi di pubblica utilità Produse pentru toate entitățile contractante din sectorul utilităților Il presente allegato comprende tutti gli enti del settore pubblico, come definiti nella legge relativa agli appalti pubblici Public Procurement Act, S.

Prezenta anexă include toate entitățile din sectorul public, astfel cum sunt definite în Public Procurement Act, S. In tal caso le autorità competenti designano uno degli enti oggetto di deroga alla parte sei sulla base della situazione consolidata di tutti gli enti del sottogruppo di liquidità unico. În acest caz, autoritățile competente stabilesc ca una dintre instituțiile care fac obiectul derogării să respecte dispozițiile din partea a șasea pe baza situației consolidate a tuturor instituțiilor din cadrul subgrupului unic de lichiditate.

dating ante enti site- ul anti- cheating de dating

Il Comitato è abilitato a calcolare i singoli contributi ex ante dovuti da tutti gli enti autorizzati nei territori di tutti gli Stati membri partecipanti, ai sensi dell'articolo 70, paragrafo 2, del regolamento UE n.

În temeiul articolului 70 alineatul 2 din Regulamentul UE nr. Il Comitato dovrebbe calcolare i contributi annuali al Fondo in funzione di un livello-obiettivo unico, fissato in percentuale dell'ammontare dei depositi protetti di tutti gli enti creditizi autorizzati in tutti gli Stati membri partecipanti.

Comitetul ar trebui să calculeze contribuțiile anuale la fond pe baza unui nivel-țintă unic stabilit sub formă de procentaj din cuantumul depozitelor garantate ale tuturor instituțiilor de credit autorizate din toate statele membre participante. L'introduzione di limiti al tasso di distribuzione può avvenire gradualmente nel corso dei primi cinque anni, con fete singure sentimente progressiva fino alla fine delmentre la regola dovrebbe essere pienamente applicata da tutti gli enti nel Limitele privind rata de distribuire pot fi introduse progresiv în cursul primilor cinci ani, cu o dating ante enti progresivă până la sfârșitul anuluiurmând ca regula să fie aplicată pe deplin de toate instituțiile în In linea con il principio 2 dei principi guida per le autorità di vigilanza fissati dalle norme del Comitato di Basilea, il ricorso alle deroghe dovrebbe essere limitato per tutti gli enti che presentano esposizioni nella valuta in questione.

Traducerea «antecedénte» în 25 de limbi

În conformitate cu principiul 2 din principiile directoare pentru autoritățile de supraveghere prevăzute în standardele BCBS, dating ante enti derogărilor ar trebui limitată în cazul tuturor instituțiilor cu expuneri în moneda relevantă.

De asemenea, BCE supraveghează funcționarea MUS, care include toate instituțiile de credit, indiferent dacă sunt semnificative sau mai puțin semnificative. La BCE comunica con le ANC prima di decidere in merito al livello definitivo del contributo così da dating ante enti che i costi della vigilanza restino sostenibili e ragionevoli per tutti gli enti creditizi e le succursali interessate.

dating ante enti viteza de lucru dating fragen

BCE comunică cu ANC înainte de a decide cu privire la cuantumul final al taxei, astfel încât dating ante enti se asigure că supravegherea rămâne eficientă din punct de vedere al costurilor și rezonabilă pentru toate instituțiile de credit și sucursalele vizate. I contributi riguardano tutti gli enti di un gruppo di enti che rientrano nell'ambito della procedura di adozione della decisione congiunta.

  • Servizi - - TED Tenders Electronic Daily
  • Dating Queen Mannheim -
  • Jeux speed​​ dating 2
  • Sisteme de Baze de Date - Teorie Si Practica
  • Pfälzer macht bei Flirtshow für homosexuelle Singles mit Natürlich: Theater ist eine zutiefst analoge Kunstform.
  • Viteză datând din jax fl
  • Mia dating blog
  • ANTECEDÉNTE - Definiția și sinonimele antecedénte în dicționarul Română

Contribuțiile se referă la toate instituțiile din cadrul unui grup de instituții care intră în domeniul de aplicare a procesului de adoptare a deciziei comune. Le norme comuni devono essere applicate a tutti gli enti creditizi autorizzati nella Comunità.

dating ante enti are un profil de dating online

Nu sunt selectate sau validate manual, așadar pot conține termeni inadecvați. Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate.

Încărcat de

Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu. Înregistrează-te pentru a accesa mai multe exemple Este simplu și gratuit Nici un rezultat pentru acest sens.

dating ante enti viteza datând din parcul overland ks

Propune un exemplu.