Europa de Est - Business Culture Romania

Cultura din europa de est din europa. Europa de Est - Wikipedia

România Această abordare a evidenţiat unele diferenţe — de exemplu, o atitudine mult mai prietenoasă faţă de cetăţenii străini poate fi observată în ţările balcanice. Polonia este cea mai mare ţară din Europa de Est, cu aproximativ 38 de milioane de locuitori, urmată de România, cu o populaţie de 21 milioane, în timp ce alte ţări au populaţii mult mai mici: Republica Cehă şi Ungaria, aproximativ 10 milioane, Bulgaria 7 milioane, Republica Slovacă 5 milioane, Lituania 3 milioane, iar cea mai mică fiind Estonia, care are o populaţie de aproximativ 1 milion de oameni. Din cauza acestei largi răspândirii geografice, există alte câteva diferenţe notabile între aceste ţări, de exemplu, cehii sunt, în general, non-conflictuală în timp ce un slovac sau un polonez va fi mai direct şi deschis în exprimarea opiniei lor. Este un tabu să dea mâna la uşă pentru un polonez, dar acceptabil pentru alte ţări. Numai Slovacia şi Estonia folosesc moneda euro, în timp ce restul ţărilor din această regiune încă folosesc fiecare moneda naţională.

Încărcarea fișei tehnice în format pdf Activitatea Uniunii Europene în domeniul culturii completează politica culturală a statelor membre în diferite domenii: de exemplu, protejarea patrimoniului cultural european, cooperarea dintre instituțiile culturale din diferite țări și promovarea mobilității persoanelor care lucrează în domenii creative.

Sectorului cultural i se aplică și unele dispoziții ale tratatelor care nu fac referire în mod explicit la cultură. Articolul din TFUE prevede detalii privind acțiunea Uniunii în domeniul culturii: Uniunea trebuie să contribuie la înflorirea culturilor statelor membre, respectând diversitatea națională și regională și punând în evidență moștenirea culturală comună.

cultura din europa de est din europa

Acțiunea UE ar trebui să încurajeze cooperarea dintre statele membre, să sprijine și să completeze acțiunile acestora în ceea ce privește îmbunătățirea cunoștințelor și diseminarea culturii și istoriei popoarelor europene, conservând și protejând patrimoniul cultural de însemnătate europeană și încurajând schimburile culturale necomerciale și creația artistică și literară, inclusiv în sectorul audiovizual.

UE și statele membre pot, de asemenea, să încurajeze cooperarea cu țările terțe și cu organizațiile internaționale.

Diferenţele în cultura de afaceri din Europa de Est

Atunci când se realizează acțiuni în temeiul altor dispoziții din tratate, trebuie să se țină seama de respectarea și promovarea diversității culturilor europene. Realizări 1. Agenda europeană pentru cultură La 22 maiComisia a adoptat o nouă agendă europeană pentru cultură, care succedă agendei adoptate în și care continuă să furnizeze cadrul strategic pentru acțiunea UE în sectorul cultural. Noua agendă propune trei obiective strategice, cu dimensiuni sociale, economice și externe: 1 valorificarea puterii culturii pentru coeziunea și bunăstarea socială; 2 sprijinirea creativității bazate pe cultură în domeniul educației și al inovării, precum și pentru crearea de locuri de muncă și creștere economică și 3 consolidarea relațiilor culturale internaționale.

Agenda stabilește metode de lucru consolidate cu statele membre, cu societatea civilă și cu partenerii internaționali.

Asemănări în cultura de afaceri din Europa de Est

Aceasta va fi implementată prin Planul de lucru pentru culturăadoptat de Consiliu la 27 noiembrie și modificat la 26 mai Planul de lucru pentru cultură stabilește șase priorități: 1 durabilitatea patrimoniului cultural; 2 coeziune și bunăstare; 3 un ecosistem care să susțină artiștii, profesioniștii din domeniul cultural și creativ și conținutul european; 4 egalitatea de gen; 5 relațiile culturale internaționale și 6 cultura ca motor al dezvoltării durabile prioritate adăugată în cultura din europa de est din europa concluziilor Consiliului de modificare a Planului de lucru în domeniul culturii, a se vedea mai sus.

Aceste priorități sunt puse în practică în cadrul a 18 acțiuni concrete. Comunicarea subliniază angajamentul UE de a promova relațiile culturale internaționale prin sprijinirea și acordarea de asistență țărilor din afara UE și prin promovarea diferitelor culturi ale statelor membre prin intermediul diplomației culturale.

Dialogul intercultural Dialogul intercultural este o prioritate continuă a UE. Odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Cultura din europa de est din europa înaceastă prioritate a devenit și mai importantă. Printre inițiativele importante din domeniul specific al politicii culturale se numără cele privind cultura romilor, orașele interculturale și dialogul cu Platforma pentru o Europă interculturală.

Alte politici ale UE de promovare a dialogului intercultural includ, printre altele, inițiative vizând sectorul audiovizual, multilingvismul, tineretul, cercetarea, integrarea și relațiile externe.

Temei juridic și obiective

Programe de finanțare și inițiative de sprijin 1. Europa creativă La 14 decembrieParlamentul și Consiliul au ajuns la un acord politic care asigură o finanțare de 2,2 miliarde EUR pentru programul Europa creativă Pentru acest acord se așteaptă în prezent ca Parlamentul și Consiliul să își dea aprobarea finală asupra textelor juridice.

În cadrul subprogramului său CULTURA, s-a acordat finanțare pentru 1 cooperarea transnațională în sectoarele culturale și creative; 2 rețele europene care ajută persoanele care lucrează în sectoarele culturale și creative și care au competențe și experiență specifică să aibă acces la acțiuni de cooperare internațională și la noi oportunități profesionale; 3 platforme europene care facilitează mobilitatea și vizibilitatea creatorilor și artiștilor; și 4 traducerea literară a lucrărilor și promovarea acestora.

Capitalele Europene ale Culturii Capitalele Europene ale Culturii reprezintă una dintre cele mai cunoscute și mai de succes inițiative culturale ale UE. În mod excepțional, din cauza COVID, capitalelor alese în li s-a permis să își păstreze titlul până în aprilie Orașele sunt selectate de un juriu independent de experți, pe baza unui program cultural care trebuie să aibă o puternică dimensiune europeană, să implice localnici de toate vârstele dating site wroclaw să contribuie la dezvoltarea pe termen lung a orașului.

Istorie[ modificare modificare sursă ] Originile termenului "Europa de Est" sunt destul de recente. Pentru foarte mulți ani, Europa a fost împărțită după metoda nord-sud, statele sud, mediteraneene, având multe în comun, o altă regiune cu caracteristici comune fiind constituită din zonele nord-atlantică și baltică. În timpul Renașterii, opoziția conceptuală fundamentală era între nord și sud.

De-a lungul anilor, inițiativa a devenit o oportunitate unică de a regenera orașele, de a le stimula creativitatea și de a le îmbunătăți imaginea.

Până în prezent, peste 50 de orașe au primit statutul de Capitală Europeană a Culturii. Procedura de alegere a unui oraș începe cu circa șase ani înainte, deși ordinea în care statele membre au dreptul să găzduiască evenimentul este stabilită anterior.

cultura din europa de est din europa

Regulile și condițiile pentru deținerea titlului, valabile până în inclusiv, sunt stabilite în Decizia nr. Ea a oferit țărilor candidate și potențial candidate posibilitatea de a se implica în inițiativă, cu condiția să participe deja la programul Europa creativă. Marca patrimoniului european și Anul European al Patrimoniului Cultural Marca patrimoniului european a început în anul ca o inițiativă interguvernamentală între mai multe state membre.

  1. Dating santa fe nm
  2. Europa de Est - Wikipedia
  3. Europa de Est - Business Culture Romania
  4. Cultura | Fișe descriptive despre Uniunea Europeană | Parlamentul European
  5. Стратмор молчал.
  6. Web dating

Obiectivul său primordial este intensificarea dialogului intercultural și a sentimentului de apartenență la UE. Siturile pentru Marca patrimoniului european selectate pentru înalta lor valoare simbolică, pentru rolul pe care l-au jucat în istoria și cultura Europei și a Uniunii Europene și pentru relația lor cu principiile democrației și cu drepturile omului.

Din încoace, 48 de situri au primit Marca patrimoniului european. La 30 augustComisia a prezentat Parlamentului și Consiliului o propunere prin care se solicită desemnarea anului drept Anul European al Patrimoniului Cultural, ca răspuns la cererile primite anterior din partea ambelor instituții.

Propunerea a fost adoptată în prima cultura din europa de est din europa a anului Directiva prevede restituirea fizică a obiectelor culturale care au părăsit ilegal teritoriul unui stat membru după ianuarie și stabilește mecanisme de cooperare și proceduri pentru a asigura restituirea bunurilor care au părăsit ilegal teritoriul unui stat membru. Premii Politica culturală a UE sprijină decernarea a diverse premii în domeniile patrimoniului cultural, arhitecturii, literaturii și muzicii.

Obiectivul acestor premii este de a recunoaște calitatea excelentă și succesul activităților europene în aceste domenii și de a pune în prim-plan activitatea artiștilor, muzicienilor, arhitecților, scriitorilor și a celor care lucrează în domeniul patrimoniului cultural.

cultura din europa de est din europa

Premiile pun în valoare și diversitatea culturală bogată a Europei și importanța dialogului intercultural și a activităților culturale transfrontaliere din Europa și din afara ei. Principalul său obiectiv este de a promova crearea de spații de viață, în acord cu Pactul verde europeansprijinind 1 spațiile accesibile și incluzive, care stimulează dialogul între culturi, discipline, genuri și generații și dating ehow soluțiile durabile care respectă ecosistemele planetei.

Noul Bauhaus european se va desfășura în trei etape: proiectare, realizare și diseminare.

Meniu de navigare

Inițiativa va elabora, de asemenea, un cadru de surse de finanțare pentru alinierea la cadrul financiar multianual CFM. Rolul Parlamentului European În cadrul mai multor rezoluții [6]Parlamentul și-a exprimat interesul constant în potențialul și dezvoltarea industriilor culturale și creative și în dezvoltarea în perspectivă a acestora. În rezoluția sa din referitoare la o politică coerentă a UE pentru industriile culturale și creative, Parlamentul a invitat la o abordare strategică pentru a valorifica potențialul industriilor culturale și creative [7] și a solicitat Comisiei să elaboreze un cadru de politică industrială cuprinzător și pe termen lung pentru acestea.

Parlamentul a cerut să se adopte măsuri pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă din aceste sectoare, de exemplu prin includerea lor în Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor și prin acordarea de fonduri care să faciliteze parcursul profesional și acțiunile de antreprenoriat și formare.

cultura din europa de est din europa

Parlamentul a insistat, de asemenea, pentru o abordare strategică privind rolul culturii în cadrul relațiilor externe. Cultura are un mare potențial de a uni oamenii.

Europa de Est

Parlamentul consideră că ea ar trebui să devină o parte esențială a dialogului politic al UE cu țările terțe, deoarece cultura poate contribui la consolidarea societății civile, la prevenirea radicalizării și a conflictelor și la promovarea valorilor UE. ÎnParlamentul a prezentat o rezoluție privind dialogul intercultural [8].

Rezoluția a propus mai multe inițiative concrete, grupate în jurul a patru axe: obiective; guvernanță și instrumente; o abordare interpersonală și strategia globală a UE.

Deputații europeni recomandă elaborarea unei strategii eficiente a UE pentru relațiile culturale internaționale, crearea unei linii separate în acest scop în cadrul bugetului UE, lansarea unui program al UE privind mobilitatea internațională și crearea unui program de vize culturale. În calitatea sa de colegislator, Parlamentul a adoptat propunerile Comisiei de a deschide inițiativa privind Capitalele Europene ale Culturii către țările din AELS și SEE și de a declara anul drept Anul european al patrimoniului cultural.

Como a ALEMANHA se tornou o País Mais Rico da Europa?! (Mesmo perdendo duas guerras..)

În legislatura anterioară, Parlamentul a definit Marca patrimoniului european și a elaborat Directiva privind restituirea obiectelor culturale. Parlamentul a abordat subiectul patrimoniului cultural în rezoluția sa din referitoare la o abordare integrată a patrimoniului cultural european [10] și a subliniat rolul patrimoniului cultural în creșterea economică și crearea de locuri de muncă.

cultura din europa de est din europa

În raport, Comisia și statele membre au fost invitate să își intensifice acțiunile de protejare și promovare a diversității lingvistice în era digitală, să includă patrimoniul cultural al minorităților prezente în Europa în orice discuție privind patrimoniul european și să sprijine evenimentele culturale tradiționale europene și paneuropene.

În plus, deputații au sugerat amendamente pentru a sprijini mai mult competitivitatea pieței creative, pentru a promova incluziunea și pentru a comunica importanța culturii în emanciparea societăților și a cetățenilor europeni.